SZERVEZETEK MŰKÖDÉSTERVEZÉSE, SZABÁLYOZÁSA, FEJLESZTÉSE

 • Működésátvilágítás és működésmodellezés
 • Szervezeti jellemzők feltárása
 • Folyamatok leképezése, kezelése, vizsgálata, hatékonyságjavítás
 • Irányítási rendszerek kiépítése, integrálása, tanúsításra való felkészítése:

-ISO 9001 Minőségirányítási rendszer /MIR/
-ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer /Környezetirányítási rendszer –KIR/
-OHSAS 18001 (MSZ 28001) A munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere /MEBIR/
-ISO/TS 16949 (MSZ ISO/TS 16949) Külön követelmények az ISO 9001 szabvány alkalmazásához gépjárműipari termékeket és ilyen rendeltetésű alkatrészeket gyártó szervezetek részére.
-ISO/IEC 27001 Az információbiztonság irányítási rendszere /IBIR/
-ISO/IEC 17025 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei
-Integrált irányítási rendszerek (a fentiek adott kombinációjában)

 • Tanúsított irányítási rendszerek felügyelete, karbantartása, fejlesztése
 • Kockázatelemzés (FMEA, HACCP)
 • Szervezeti kiválóság orientált önértékelés, működés fejlesztése, racionalizálása (EFQM– NMD, TQM, KMD, SZÖM).

 

ÚJ RENDSZEREK ÉPÍTÉSÉN TÚLMENŐEN VÁLLALJUK:

 • Meglévő rendszerek átépítését, korszerűsítését, napi működéshez való igazítását
 • Jelenlegi rendszerbe valamely másik szabvány követelményeinek megvalósítását,meglévő rendszer integrált rendszerré alakítását
 • Irányítási rendszerek működtetésének támogatását (teljes rendszerfelügyelet, karbantartás,eseti működési támogatás)
 • Rendszerműködést támogató és fejlesztő képzések, tréningek lebonyolítását
 • Bizonyítványt adó BELSŐ AUDITOR és integrált irányítási rendszer auditor KÉPZÉS megtartását,igény szerint kihelyezett, cégre szabott programmal és feltételekkel
 • Belső rendszerauditálások és folyamatauditálások lefolytatását, rendszerfelügyelet szakszerű ellátását
 • Közreműködünk tanácsadói tevékenységhez, irányítási rendszerek kiépítésének finanszírozásához kapcsolódó pályázati kérelmek összeállításában és segítséget nyújtunk a támogatások, kedvezmények megszerzésének folyamatában
 • Vagy akár a beszállítói kör fejlesztésének programozását és megvalósítását

 

További részletekkel kapcsolatban kérjük, keresse irodánkat a megadott elérhetőségek valamelyikén!